INDIVIDUELE COACHING 

Effectieve en ervaringsgerichte coaching, voor iedereen van 14 jaar en ouder met of zonder ervaring met paarden.

     
 

THERAPIE

Equilinq’s therapie  is persoonlijke begeleiding binnen een afgebakend traject. Werken aan persoonkijke leerdoelen, leren omgaan met beperkingen, en focussen op mogelijkheden met ondersteuning van de paarden.

     
 

GROEPSTRAININGEN

Unieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren, waarbij de rots&watermethodiek gecombineerd wordt met paardencoaching

     
 

TEAMBUILDING

Groepscoaching met behulp van paarden en is effectief om op een actieve manier te ontdekken hoe de communicatie en samenwerking verloopt binnen een team.

     
 

SPORTMASSAGE 

sportmassage voor paarden en pony's. Verbetering van prestaties, preventieve verzorging, ondersteunend bij langdurige (pees) blessures.

     
 

WORKSHOPS, MINICURSUSSEN & MEER

Voor mensen met paarden die hun kennis en kunde willen vergroten

     
 

INDIVIDUELE COACHING

Met het individuele coachingstraject kom je verder dan waar je nu bent.


‘Doorbreek jouw negatieve en vastgeroeste (gedachten)patronen met het paard als spiegel’

 

'Als jij doet wat jij altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg'. Veranderen is soms nodig, maar vaak ook moeilijk. Als je niet weet waar je moet beginnen, is coaching met paarden een unieke en geweldige manier om snel tot inzicht te komen.
Paarden zijn krachtige en vooral zachte leermeesters in het er gewoon zijn, in het hier en nu. Zij stellen geen vragen, veroordelen niet
Coaching met paarden is een praktisch en ervaringsgerichte methodiek. Je leert zelf oplossingen te bedenken en deze in praktijk uit te dragen.

 Coachen met paarden werkt stapsgewijs aan dit bewustwordingsproces door te:

  • Luisteren - luisteren naar instructies, luisteren naar je zelf
  • Doen - actie ondernemen, beslissingen maken
  • Ervaren - waarnemen van gevoelens en gedachten tijdens het handelen
  • Reflecteren - zoeken en vinden van patronen deze leiden veelal tot bepaalde inzichten
  • Experimenteren -  met de inzichten nieuwe handelingen/methoden/gedragingen uit proberen
  • Implementeren - omzetten van inzichten naar praktische acties

 

Coaching

De coaching van Equilinq  is praktisch en ervaringsgericht, die je in staat stelt het beste uit jezelf te halen, je doelen te (her)vinden en te ontdekken hoe deze zijn te bereiken. Voor het loskomen van belemmeringen en emoties, alsmede het herstellen van jouw innerlijke kracht en het vergroten van talenten en mogelijkheden. Voor innerlijke groei, persoonlijke ontwikkeling en vergroting van de persoonlijke effectiviteit, in werk en privé.
Deze unieke manier van coaching richt zich op  jezelf beter te leren kennen, te ontdekken waar valkuilen zijn en hoe je aan de slag kunt met je eigen dilemma's en ongemakken. Met de paarden als eerlijke en oordeelloze co-coaches ontvang je direct feedback op jouw handelen en uitstraling (energie en lichaamshouding)

Kenmerken van coaching

bewustwording en persoonlijke groei
het vergroten van zelfvertrouwen
het ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee
het gaat om ervaringsgericht leren, (in plaats van instrueren)
Coachee is zelf verantwoordelijkheid voor het leer/reflectie proces
bereiken van doelen/ gedragsverandering (toekomst) in plaats van het analyseren van problemen (verleden)
gericht op de persoon, de mens en zijn potentie, in plaats van op een aandoening, een diagnose of een probleem.
 

Over het algemeen kunnen wij stellen dat dit veelal kortdurende trajecten bevatten, soms biedt één coachingssessie al voldoende en succesvol materiaal om zelf mee aan de slag te gaan en van hier vanuit jouw eigen kracht je leven te continueren.