INDIVIDUELE COACHING 

Effectieve en ervaringsgerichte coaching, voor iedereen van 14 jaar en ouder met of zonder ervaring met paarden.

     
 

THERAPIE

Equilinq’s therapie  is persoonlijke begeleiding binnen een afgebakend traject. Werken aan persoonkijke leerdoelen, leren omgaan met beperkingen, en focussen op mogelijkheden met ondersteuning van de paarden.

     
 

GROEPSTRAININGEN

Unieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren, waarbij de rots&watermethodiek gecombineerd wordt met paardencoaching

     
 

TEAMBUILDING

Groepscoaching met behulp van paarden en is effectief om op een actieve manier te ontdekken hoe de communicatie en samenwerking verloopt binnen een team.

     
 

SPORTMASSAGE 

sportmassage voor paarden en pony's. Verbetering van prestaties, preventieve verzorging, ondersteunend bij langdurige (pees) blessures.

     
 

WORKSHOPS, MINICURSUSSEN & MEER

Voor mensen met paarden die hun kennis en kunde willen vergroten

     

Paarden helpen je omgaan met rouw en verlies

 "Elke dag iets leren, is kennis. Elke dag iets loslaten, is wijsheid"

 

 

Paarden worden op zeer efficiënte wijze ingezet bij het ondersteunen van verwerking van pijnlijke emoties en herinneringen en  ze leren je om om te gaan met rouw en verlies.
Het komt tegemoet aan de persoonlijke bewustwording van je gevoelens. Zij die ten grondslag liggen aan jouw (onverwerkte) trauma of een rouwproces waarin je ongewild terecht bent gekomen na een tragisch verlies, komen in een paardensessie naar boven. Het gebeurt regelmatig dat iemand ‘denkt’ zijn of haar eigen vraagstuk te onderkennen, maar dat een dieperliggende oorzaak aan het licht wordt gebracht. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar jij de ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.
Tijdens een paardensessie is een paard in staat jouw een beeld te laten percipiëren waar en/of bij wie de meeste ‘energie’ zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan gekoppeld wordt. De coach begeleidt het geheel zonder al te veel woorden te gebruiken, maar zich beroepen zal op non-directieve interventietechnieken, zoals het aan de persoon teruggeven van hetgeen in beeld wordt gebracht.  

Vanuit Equilinq's visie weet de coachee zelf beter dan wie ook wat hem beroert, en is ook het beste in staat om te bedenken wat hem kan helpen voor zijn persoonlijke groei. Voorwaarde om te komen tot zelfexploratie en zelfinzicht is een veilige omgeving. En die veiligheid bied ik door aandacht, begrip en een positieve grondhouding. Door het in ogenschouw te nemen aangaande het beeld dat het paard heeft geschetst en het voelen van de energie, verkrijg je zelf inzicht in de situatie die je(onbewust) al hebt aangevoeld. Paardencoaching maakt veel los bij mensen omdat een paard tijdens een sessie op een onbevooroordeelde manier duidelijk situaties laat zien. Hierdoor wordt een bevestiging  tot stand gebracht van wat een ieder onbewust vaak al lang ‘weet’. In de regel ervaart men dit als confronterend, maar uitermate effectief. Naderhand is vanzelfsprekender wijze begeleiding in de processen mogelijk.