INDIVIDUELE COACHING 

Effectieve en ervaringsgerichte coaching, voor iedereen van 14 jaar en ouder met of zonder ervaring met paarden.

     
 

THERAPIE

Equilinq’s therapie  is persoonlijke begeleiding binnen een afgebakend traject. Werken aan persoonkijke leerdoelen, leren omgaan met beperkingen, en focussen op mogelijkheden met ondersteuning van de paarden.

     
 

GROEPSTRAININGEN

Unieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren, waarbij de rots&watermethodiek gecombineerd wordt met paardencoaching

     
 

TEAMBUILDING

Groepscoaching met behulp van paarden en is effectief om op een actieve manier te ontdekken hoe de communicatie en samenwerking verloopt binnen een team.

     
 

SPORTMASSAGE 

sportmassage voor paarden en pony's. Verbetering van prestaties, preventieve verzorging, ondersteunend bij langdurige (pees) blessures.

     
 

WORKSHOPS, MINICURSUSSEN & MEER

Voor mensen met paarden die hun kennis en kunde willen vergroten

     

 weerbaarheidstraining voor meiden  van 12-21 jaar

‘Ontdek je beste "IK". Samen met andere meiden, de paarden en de coach.’

 

 Speciaal voor ouders  en/of docenten, die met hun handen in het haar zitten vanwege hun eigen 'excuus-pubers'

De unieke combinatie van kleine groepen, buiten in de natuur aan de slag met de paarden en de rots&water methodiek maakt dat meiden en jong volwassenen (12-21 jaar) die kwetsbaar, onzeker of juist heel eigenwijs zijn en ‘weinig respect tonen', onder deskundige begeleiding werken aan hun sociale vaardigheden. Weerbaarheid en communicatie zijn het uitgangspunt van de trainingen en de volgende thema's komen aan bod;
Respect, samenwerken en communiceren met elkaar, jezelf kunnen zijn, (zelf)vertrouwen ontwikkelen, rekening leren houden met de ander, je gevoel en emoties herkennen en hiermee leren omgaan, grenzen aangeven en grenzen aanvoelen en omgaan met gezag en gedrag. 
       

 

 

 

 

 

 

 


Uit Brits onderzoek is gebleken dat tijdens groepsopdrachten met paarden het zelfinzicht van jongeren aanzienlijk vergroot. Zelfreflectie, inzicht in je eigen gedrag is de sleutel tot een evenwichtig bestaan en het maken van wel overwogen keuzes. Iets wat voor jongeren in de pubertijd helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Simpelweg omdat het voorste gedeelte in de hersenen die er o.a voor zorgt dat oorzaak en gevolg beredeneert kan worden, nog niet ontwikkeld is (die is pas voltooid tussen de 21-23 jaar).    

Hersenontwikkeling
De hersengebieden ontwikkelen zich niet gelijkmatig, maar van achteren naar voren. En juist voor in de hersenen wordt het abstracte denken, het weloverwogen keuzes maken, consequenties van beslissingen overzien, goed plannen en prioriteiten stellen geregeld. Hierdoor zie je dat pubers een tijdje of geregeld hun “gezonde verstand” kwijt lijken te zijn. Ze hebben hun ouders weer nodig om bijvoorbeeld een huiswerkplanning te maken. En zich ertoe te zetten huishoudelijke taken te doen. Maar ze staan daar niet erg open voor. Dit komt omdat ze alles zelf willen doen en bepalen.Je kunt daarom het beste eenvoudige duidelijke regels stellen en deze ook consequent nakomen. Maar hoe bereik je dit zonder schreeuwen, zeuren of in drama’s te vervallen? Voor het antwoord op deze vraag kijken we wat verder naar de ontwikkeling van het puberbrein.

Emotie
Het aanleggen van de emotiegebieden in de hersenen begint al vroeg. Een remmend systeem in een deel van de hersenen, dat bij jonge pubers nog niet klaar is, houdt deze emotiegebieden onder controle. Dat emotionele deel in de hersenen is gevoelig voor de positieve gevolgen van gedrag. Het controlerende deel in de hersenen is gevoelig voor de negatieve gevolgen. Pubers tussen de 11 en 15 jaar zijn daarom heel gevoelig voor beloning en niet voor straf. Blijf daarom oog hebben voor wat je kind goed doet. Geef je kind veel nieuwe kansen.

Onvoorspelbaar
Voor jonge pubers is het beoordelen van sociale tekens van anderen lastig. Pubers voelen zich daardoor snel aangevallen. Zij reageren niet op jou als ouder, als je aangeeft dat de maat vol begint te raken. Bedenk daarbij dat de afstemming tussen de hersendelen in ontwikkeling is. En dat daardoor het gedrag van pubers vaak onvoorspelbaar is. En je begrijpt waarom je soms niet meer weet waar je aan toe bent.Je kunt als ouder van een puber het beste beschikken over een flinke dosis flexibiliteit. Met daarnaast veerkracht en humor. Om dit dagelijks op te kunnen brengen heb je tijd en aandacht voor je zelf nodig. Ga er eens lekker tussen uit en doe geregeld dingen waar je blij van wordt.   

 Equilinq biedt groepstrainingen  en anti-pestprogramma op maat

Paarden maken 'potentiële slachtoffers en daders' van pestgedrag inzichtelijk, de coach maakt het bespreekbaar

Uit eigen ervaring kan ik  toevoegen dat werken met complete klassen van het middelbaar onderwijs, heel snel inzicht geeft hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Doordat de jongeren allen out of their comfort zone zijn, door opdrachten te doen met de paarden, maakt het 'gemakkelijk' om hun gedrag in én met de groep te bespreken.
Ben of ken jij een leerkracht van middelbaar onderwijs en wil je meer harmonie in de klas bereiken? Kijk dan snel bij het speciaal aanbod voor scholen