INDIVIDUELE COACHING 

Effectieve en ervaringsgerichte coaching, voor iedereen van 14 jaar en ouder met of zonder ervaring met paarden.

     
 

THERAPIE

Equilinq’s therapie  is persoonlijke begeleiding binnen een afgebakend traject. Werken aan persoonkijke leerdoelen, leren omgaan met beperkingen, en focussen op mogelijkheden met ondersteuning van de paarden.

     
 

GROEPSTRAININGEN

Unieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren, waarbij de rots&watermethodiek gecombineerd wordt met paardencoaching

     
 

TEAMBUILDING

Groepscoaching met behulp van paarden en is effectief om op een actieve manier te ontdekken hoe de communicatie en samenwerking verloopt binnen een team.

     
 

SPORTMASSAGE 

sportmassage voor paarden en pony's. Verbetering van prestaties, preventieve verzorging, ondersteunend bij langdurige (pees) blessures.

     
 

WORKSHOPS, MINICURSUSSEN & MEER

Voor mensen met paarden die hun kennis en kunde willen vergroten

     

AANBOD

‘the most important step you can make, is the next one’

 

 

Waarvoor kun je terecht bij Equilinq?

Bij Equilinq kun je terecht  voor coaching, therapie en trainingen gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Onze begeleiding is te definiëren als: betrokken, daadkrachtig en motiverend. 
Daarnaast verzorgt Equilinq ook teambuilding en workshops voor ruiters.  Zie voor meer info Bedrijven&organisaties en Ruiter&paard

Coaching

De coaching van Equilinq  is praktisch en ervaringsgericht, die je in staat stelt het beste uit jezelf te halen, je doelen te (her)vinden en te ontdekken hoe deze zijn te bereiken. Voor het loskomen van belemmeringen en emoties, alsmede het herstellen van jouw innerlijke kracht en het vergroten van talenten en mogelijkheden. Voor innerlijke groei, persoonlijke ontwikkeling en vergroting van de persoonlijke effectiviteit, in werk en privé.
Deze unieke manier van coaching richt zich op  jezelf beter te leren kennen, te ontdekken waar valkuilen zijn en hoe je aan de slag kunt met je eigen dilemma's en ongemakken. Met de paarden als eerlijke en oordeelloze co-coaches ontvang je direct feedback op jouw handelen en uitstraling (energie en lichaamshouding)

Kenmerken van coaching

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
 • er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee
 • het gaat om ervaringsgericht leren, (in plaats van instrueren)
 • Coachee is zelf verantwoordelijkheid voor het leer/reflectie proces
 • bereiken van doelen/ gedragsverandering (toekomst) in plaats van het analyseren van problemen (verleden)
 • gericht op de persoon, de mens en zijn potentie, in plaats van op een aandoening, een diagnose of een probleem.

 

Over het algemeen kunnen wij stellen dat dit veelal kortdurende trajecten bevatten, soms biedt één coachingssessie al voldoende en succesvol materiaal om zelf mee aan de slag te gaan en van hier vanuit jouw eigen kracht je leven te continueren.

 Therapie

Therapie, of psychotherapie, is het proces van een ontmoeting met een therapeut voor de verbetering van problematisch gedrag, overtuigingen, gevoelens en/of somatische reacties (beleving in het lichaam). Therapie kan een groot aantal specifieke problemen en symptomen oplossen. Meestal bestrijkt dit een wat langer traject aan één-op-één therapie sessies, afhankelijk van jouw wensen en behoeften. Equitherapie wordt ondersteunend aan reguliere therapie ingezet waardoor mensen een aanmerkelijke groei doormaken in hun ontwikkelingsproces en vanuit de intrinsieke motivatie met meer vitaliteit, veerkracht en wilskracht hun leven in balans en evenwicht kunnen brengen.

Equitherapie is met name geschikt voor;

 • het herstellen van (zelf) vertrouwen na traumatische gebeurtenissen, 
 • wanneer er moeite is met tonen en uitspreken van emoties
 • er behoefte is aan rust, niets moeten en gewoon even 'zijn'

 

 

 

 

Training

Bij trainingen gaat het over het (grotendeels samen met anderen) aanleren van (nieuwe)vaardigheden of het vergroten ervan en bespoedigen van talenten en kwaliteiten. De trainer bepaalt voor de gehele groep het programma (hierin is overigens een tendens in positieve zin zichtbaar), de trainees volgen. Overigens staat bij een training een thema meestal bij voorbaat al vast en wordt er ook vakdidactische kennis, informatie en vaardigheden overdracht getransporteerd naar de deelnemers. Trainingen zijn vaak gebonden aan afgebakende trajecten en de toedracht van de doorlopen trainingen zijn zowel preventief als curatief van aard.

 

Zo zijn onze weerbaarheidstrainingen gebaseerd op de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen samengebracht. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag. De fysieke oefeningen in weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

Ter afsluiting, in weerbaarheidstrainingen gebruikte methodieken komen uit trainingen sociale vaardigheid, assertiviteitstrainingen, hulpverlening, agressiebeheersing. De oefeningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt. Je kunt werken aan bijvoorbeeld het verminderen van angst op straat, preventie van seksuele intimidatie, racisme, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

 

In de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cursisten. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid.

Waarom met paarden?
Paarden leven in het ‘hier en nu’ en reageert direct op wat er gebeurt. Daardoor geeft het paard gelijk aan je terug welk effect je gedrag heeft.  Je leert jouw gedrag tijdens de coaching trajecten, trainingen en teambuildingsactiviteiten te vertalen naar jouw gedrag in het dagelijks leven op school, op de werkvloer etc.

 • Paarden zijn oprechte wezens die mensen diep in hun ziel kunnen raken, emoties weten te spiegelen harten kunnen (ont)roeren.
 • Paarden zijn uiterst vriendelijke leermeesters, die zonder oordeel jou de lessen aanbied die je nodig hebt.
 • Paarden helpen emoties een plek te geven en je inzichten te verwerven, zodat je weer in volle galop je pad kunt vervolgen.

De paarden en  Chantal helpen je bij:

 • Verbeteren van persoonlijke vaardigheden en - inzichten
 • Versterken  zelfvertrouwen, weerbaarheid en communicatieve vaardigheden
 • Leren in contact te komen met eigen emoties en intuïtie
 • Ontwikkelen van samenwerking en communicatie binnen je team
 • Implementeren van veranderingsprocessen